Smart Kitchens
השומרים - המרכז לתקשורת ודמוקרטיה
בית ספר רמות ים | פרויקט ביג היסטורי, שלב א' | עיצוב מבואת כיתות ח'
המכון החרדי למחקרי מדיניות | איכות החיים של אוכלוסיות בחברה הישראלית | ספר
logo-switch.jpg
המכון הדמוקרטי |
לוגו לתוכנית switch
rabin1.jpg
מרכז רבין | כרזה ליום השנה ה-23
מרכז רבין | כרזה ליום השנה ה-23
כלכליסט. מוסף ראש השנה 2017
כלכליסט. מוסף מיוחד
מרכז אדוה | פרויקט אינטראקטיבי | 50 שנה לכיבוש
חיים טאוב | ספר
המכון לחינוך דמוקרטי | פוסטרים
כיל | מיתוג פנים ארגוני
נוימן חיינר אדריכלים | לוגו
מברא, ייעוץ אסטרטגי | אתר
איתן מעוד עו"ד | אתר
המכון לחינוך דמוקרטי |
מיתוג
המכון לחינוך דמוקרטי | תוכנית "שבילים" | פלייר
משפחה | Redesign
המכון לחינוך דמוקרטי | תואר שני
רגעים. קלפים למפגשים יומיומיים משפחתיים
כלכליסט. מוסף ראש השנה 2016
40 שנה ל-Apple
דמוקרטקס - סדנאות
אומנויות חיים
ספר התקציב
הערכה - דוח
100 הימים של טראמפ
תוכנית הייצוב הכלכלית
גלית יהל - רפואה יפנית
מיניסייטים ועמודי נחיתה נבחרים
זולברג | אתר הקליניקה ליציבה
תיבת נח | לוגו
כלכליסט | מהדורה דיגיטלית ליום העצמאות
קפה לילוש| מיתוג, תפריטים וחלונות
המכון לחינוך דמוקרטי | תחום הערכה
אדם עולם | מגזין לאמנות החינוך והתחדשות חברתית 
הארץ | ועידת השלום
טקדו | מצגת, מצב המים בעולם
אלון שביט-שליט | ביגוד ספורט 
לוגואים ומיתוג
פוסטרים | dragon dreaming
כלכליסט | אפליקציית אייפד
המכון לחינוך דמוקרטי | ספר ערי חינוך