top of page
הארץ
 
מוסף מיוחד לועידת השלום 
טורים, מאמרים ופרויקט אמנות ממיטב הכותבים והיוצרים בארץ ובעולם
 
עברית, אנגלית, ערבית, 2014
bottom of page