1/6
המכון החרדי
למחקרי מדיניות
 
מדדי איכות החיים באוכלוסייה היהודית | ספר | 2018