1/5
המכון לחינוך דמוקרטי
 
תחום הערכה
לוגו ל-4 ממדי הערכה וערכת קלפי הערכה לצוות החינוך